NIV    
Algemeen Patiëntenfolders Patiëntenorganisaties Wat doet de internist?
Nefroloog

Binnen de interne geneeskunde is de nefrologie één van de aandachtsgebieden. Een internist-nefroloog behandelt patiënten met nierziekten, maar probeert aandoeningen ook te voorkomen.

Nierfunctievervangende behandelingen
Wanneer de nieren (plotseling) helemaal niet meer werken zijn er nierfunctievervangende behandelingen, zoals hemodialyse (‘bloedspoelingen’), hemofiltratie (‘filteren van overtollige stoffen in het bloed’), peritoneale dialyse (‘buikspoelingen’) en niertransplantatie.

Bijkomende aandoeningen
Ook kunnen er door een nierziekte andere ziekteverschijnselen ontstaan, bijv. zeer hoge bloeddruk (ernstige hypertensie), verstoringen in de samenstelling van de vloeistoffen in het lichaam (verstoringen van het milieu interieur), de zouten en hun verhoudingen in het lichaam (elektrolyten) en verstoring van de verhouding van bepaalde stoffen in het bloed (zuur-base-evenwicht). Deze verschijnselen worden ook door de nefroloog behandeld.

  

Visitor |